Vyučovanie matematiky Hejného metódou

Žiaci sa na hodine veľa hýbu, prekračujú geometrické tvary, rátajú počet kociek vo vežiach, ktoré postavili. Matematické úlohy sú pre nich úlohy spojené s reálnymi vecami, ktoré môžu vziať do ruky.

Populárny je príklad s krokovaním. Ako sa učia počítať 5 – 6 ročné deti? Zadanie nedostanú na papieri, na ktorý by napísali 2 + 3 = 5. Namiesto toho robia kroky. Na línii s vyznačenými hodnotami urobí jeden žiak najskôr tri a potom dva kroky. Druhý žiak vedľa neho potom počíta, koľko krokov musí urobiť, aby sa dostal na jeho úroveň. Naráta päť krokov.

 

 

Už druháci sa učia príklady smerujúce k pochopeniu rovníc. Príklad: Dve myši majú rovnakú silu ako jedna kačka, ale kačka je slabšia než pes.

Deti sa pri riešení úloh so zvieratkami naučia dávať správne znamienka plus a mínus, väčšie a menšie. Keď sa zvieratá vymenia za abstraktné symboly a čísla, a vzniknú rovnice, ako ich poznáme, deti už vedia čo s nimi.

 

Zábavný je príklad s autobusovými zastávkami. Na prvej vystúpilo 8 a nastúpilo 5 cestujúcich, na druhej zastávke nevystúpil nikto a nastúpili 6 noví cestujúci. A deti majú zistiť, koľko ľudí v autobuse je.

 

 

 

Alebo zlomky. Tie sú na tom podobne. Tiež sa využíva to, čo deti už poznajú a čo im je blízke. Každý predsa vie, čo je polovica jablka či štvrť torty. A na tom sú úlohy postavené.

 

A ako to vyzerá u vás v triede?

Užitočné publikácie a iné materiály

Učiteľ svoje štúdium nekončí opustením univerzitných brán. Aj naši učitelia sa neustále vzdelávajú, aby boli stále IN a držali krok s dobou. Len vďaka tomu sa nám darí poskytovať stále žiakom aktuálne informácie a vzdelanie na úrovni 21. storočia.

Niekoľko užitočných publikácií a materiálov na štúdium a inšpiráciu:

http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/PublikaceKnihy/25KapitolZDM.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=oHTqou8XK_I&t=585s /

https://www.youtube.com/watch?v=Gx1_mWpZuyo&t=1511s

https://www.youtube.com/watch?v=m-i40MBSjBQ

https://www.youtube.com/watch?v=uj7A8ysRmsQ

Genetický konštruktivizmus a Hejného metóda

Cieľom príspevku je vymedziť teoretické východiská prístupu k didaktike matematiky, ktorý už niekoľko desaťročí rozvíja Milan Hejný. Chceme na jeho označenie navrhnúť názov genetický konštruktivizmus, a tak ho odlíšiť od radikálneho konštruktivizmu, s ktorým býva často stotožňovaný a vďaka tomuto stotožneniu aj kritizovaný. Náš text má štyri časti. V prvej časti sa pokúsime sformulovať základné teoretické princípy genetického konštruktivizmu. V druhej časti budeme reagovať na hlavné body kritiky Hejného metódy, ktoré boli publikované v textoch našich popredných psychológov Miroslava Rendla a Stanislava Štecha. V tretej časti použijeme princípy genetického konštruktivizmu na kritiku prístupu k vyučovaniu matematiky, založeného na pojme matematických kompetencií. Pokúsime sa ukázať, že nič také, ako matematické kompetencie v striktnom  význame slova neexistuje. V záverečnej časti sa chceme stručne vyjadriť k článku Radima Šípa, ktorý yaraďuje Hejného metódu do širších metodologických súvislostí.

Celý článok nájdete na :

https://karolinum.cz/data/clanek/3562/2_Kvasz.pdf

Prednáška:

https://www.youtube.com/watch?v=MMqEU9dxNQU