CIELE HEJNÉHO METÓDY

Učíme matematiku Hejného metódou, lebo chceme, aby

– deti mali radosť z práce a

  • na hodiny matematiky sa tešili
  • vyžadovali si ďalšie úlohy
  • aj vo voľnom čase sa rozprávali s kamarátmi či s rodičmi o tom, čo sa dialo na hodine

– deti mali stále kvalitnejšie sociálne zručnosti a

  • mali radosť, keď pomôže druhému k úspechu
  • zvyšovala sa kvalita ich komunikácie (počúvať druhého, neskákať ostatným do reči, argumentovať vecne, nie emočne)
  • dokázali pracovať v tíme, niektoré aj v roli lídra
  • v triede dokázali dobre riešiť chúlostivé sociálne situácie, ku ktorým dôjde

– deti mali kvalitnejšie intelektuálne schopnosti a

  • dokázali analyzovať zložitejšie situácie a procesy
  • hľadali riešiteľské stratégie
  • formulovali slovne aj graficky svoje myšlienky poznalo vlastné schopnosti (bolo schopné odhadnúť, čo zvládne samo a pri čom potrebuje pomoc)

– si deti rozširovali a prehlbovali svoje znalosti, ako pojmy, vzťahy, procesy a argumenty.

Dôraz pritom dávame predovšetkým na kvalitu znalostí, t.j. hĺbku porozumenia danej znalosti.